1. Analiza 561/AETR

2. Przygotowanie dokumentacji dla samozatrudnionych

3. Rozliczanie czasu pracy kierowców

4. Audyt i ocena ryzyka w firmach transportowych

5. Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych

6. Kontrola terminów wczytywania danych

7. Kontrola ciągłości zapisu danych

8. Weryfikacja tak zwanego "wirtualnego przemieszczenia"

9. Odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do WSA

10. Opracowywanie regulaminów i umów o pracę

11. Szkolenia kierowców i innych osób

12. Produkcja i dystrybucja materiałów szkoleniowych

13. Odwołania od viaTOLL